Logo NFOSiGW

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie
Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno

nr 873/01/14/9/2019

Krosno, dnia 14.09.2019 r.

Ogłoszenie
na kompleksową termomodernizacja budynku kościoła parafialnego i budynków towarzyszących Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie z wykorzystaniem technologii OZE i zastosowaniem systemów zarządzania energią w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym nr nr 873/01/14/9/2019 na kompleksową termomodernizacja budynku kościoła parafialnego i budynków towarzyszących Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie z wykorzystaniem technologii OZE i zastosowaniem systemów zarządzania energią, zgodnie z dokumentacją techniczną udostępnioną w niniejszym Ogłoszeniu jak i również z możliwością zapoznania się z kompleksową dokumentacją w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie stanowi realizację projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku kościoła parafialnego i budynków towarzyszących Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie z wykorzystaniem technologii OZE i zastosowaniem systemów zarządzania energią” ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”. Cześć 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie."

  1. Szczegółowy zakres prac termomodernizacyjnych (min. budowlanych) oraz termin realizacji zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie; ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno.
  3. Termin składania ofert upływa 30.09.2019 r. o godz. 10.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.09.2019 r. o godz. 10.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

14.09.2019 roku, ks. Jan Bielec – Proboszcz Parafii