Logo NFOSiGWParafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie
Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno

Nr 873/02/20/11/2019

Krosno,  dnia 20.03.2019 r.

Ogłoszenie
na pełnienie funkcji inżyniera projektu

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno zaprasza do wzięcia udziału w zamówieniu publicznym nr 873/00/20/03/2019 na pełnienie funkcji inżyniera projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku kościoła parafialnego i budynków towarzyszących Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie z wykorzystaniem technologii OZE i zastosowaniem systemów zarządzania energią dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu priorytetowego „Budownictwo energooszczędne”. Cześć 1) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

  1. Szczegółowe wymagania, zakres prac termomodernizacyjnych (budowlano - instalacyjnych) do pełnienia funkcji inżyniera projektu oraz termin realizacji określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz jej załącznikach.
  2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra Apostoła i św. Jana z Dukli w Krośnie; ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 30, 38-400 Krosno.
  3. Termin składania ofert upływa 30.03.2019 r. o godz. 10.00.
  4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2019 r. o godz. 10.30.
  5. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymagania określone w SIWZ.

20.03.2019 roku, ks. Jan Bielec – Proboszcz Parafii